Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Schaktgatan 42, Lojo
044 369 1309
tourist@lohja.fi
#tytyri #elamyskaivos

valoteos_valkoinen

Körinstruktioner

Det är lätt att ta sig till Tytyri Upplevelsegruva.
Adress: Schaktgatan 42, 08100 Lojo

Från Helsingfors-hållet

Ta avfart 23 mot Lojo från motorvägen E18. Kör längs Hangö-Hyvinge-vägen 25 till Lojo centrum. Fortsätt rakt fram längs Storlojogatan till Karstuvägen och följ skyltarna. I den tredje rondellen, ta första avtaget mot Schaktgatan. Schaktgatan slutar i en parkeringsplats som ligger framför Tytyri Upplevelsegruvas gäststuga.

Från Åbo-hållet

Ta avfart 22 mot Lojo från motorvägen E18. Kör till slutet av Hossavägen och sväng vänster in på Karstuvägen. I den första rondellen, ta tredje avtaget mot Schaktgatan. Schaktgatan slutar i en parkeringsplats som ligger framför Tytyri Upplevelsegruvas gäststuga.