UPPLEVELSEGRUVANS HISTORIA

Bergfyndigheterna utgör grunden för Lojos tillväxt och industriverksamhet.

Vad är Tytyri Upplevelsegruva

Tytyri Upplevelsegruva är ett unikt och mångsidigt besöksmål, som kombinerar gruvindustri, Kones långt drivna tekniska utveckling och produktutveckling inom turism. I gruvan Tytyri, som ligger mitt i stan, har man brutit kalksten sedan 1897. Kalkbrytningen pågår fortfarande 370 meter under jorden och bedrivs nu av Nordkalk som ägs av släkten Rettig.

Ett av gruvgångssystemen på nivå -110 öppnades som ett gruvmuseum för allmänheten år 1988. Sedan dess har besökare haft en unik chans att få uppleva den underjordiska världen tack vare Lojo stad. Omgiven av mörkret, fukten och de underjordiska ljuden befinner du dig ändå på säkert avstånd från den aktiva gruvdriften.

År 1998 fann hissbolaget KONE det perfekta stället för att testa High rise-hissar för skyskrapor: ett oanvänt, underjordiskt gruvschakt i Lojo. På så sätt flyttade toppklassig, internationellt ledande hissteknologi och kompetens in i Tytyris över 300 meter djupa schakt. Nu får Upplevelsegruvan tillgång till Finlands snabbaste hiss.

Aktörerna i Tytyri förenas av toppkompetens inom sitt eget område, säkerhet, unika utrymmen på djupet och en robust finländsk berggrund som omger verksamheten. Vi är stolta över att kunna erbjuda en underjordisk upplevelse för våra besökare i Tytyri Upplevelsegruva. Välkommen djupt ner i jorden.

Tytyris Industrihistoria

Bergfyndigheterna utgör grunden för Lojos tillväxt och industriverksamhet.

Gruvdriften fick sin början då Gustav Vasa, kung över Sverige och Finland, år 1542 beviljade lagmannen Erik Fleming tillstånd att bryta järnmalm i Ojamo i Lojo. Ojamo omnämns som vårt lands äldsta järngruva. Under 1600-1800-talet verkade liknande gruvor på olika håll i Lojo, men malmen var ofta fattig och av dålig kvalitet. I Ojamo bröts järnmalm i flera repriser fram till 1862.

Den moderna gruvdriften i Lojo inleddes 1897, då berggrundens kalkfyndigheter började utnyttjas inom industrin. Sjökaptenen Karl Forsström från Finby grundade då ett kalkbränneri, som senare utvecklades till ett av Finlands största företag, Oy Lohja Ab. År 1947 flyttade man delvis under jord och byggde en stenkross på 110 meters djup där stenen från dagbrottet krossades. Gruvdriften gick helt under jord 1956.

I dag borras och skjuts det i Tytyri på 350 meters djup. Nätverket av tunnlar som löper under sjön och delvis under staden är totalt över 60 kilometer långt. Tytyri gruvmuseum öppnades i maj 1988 på initiativ av den förre direktören DI Carl Fredrik Bäckström, som kläckt idén och aktivt arbetat för den.

Gångarna i Tytyri går kors och tvärs under Lojo sjö och staden på 400 meters djup. Nätverket av gruvgångar är över 60 kilometer långt. I Tytyri har man snart brutit kalksten i hundra års tid, som mest en miljon ton om året, och kalkstenen räcker i ytterligare några årtionden.

I dag ägs Tytyri gruva av Nordkalk Oy Ab. Nordkalk är den ledande tillverkaren av kalkstensbaserade produkter i Östersjöområdet. Krossad, malen, siktad och bränd kalksten samt bränd och släckt kalk marknadsförs i Finland, Sverige, Baltikum och Polen under varumärket Nordkalk. Via dotterbolaget Suomen Karbonaatti Oy produceras också papperspigment. I Tytyri gruva verkar också Kones hisslaboratorium.

Upplevelsen Börjar

Med En Hissresa

Besöket på upplevelsemuseet sker med hjälp av KONEs hiss. Resan är redan en upplevelse i sig: vackra ljus, en rik ljudvärld och hissens design tar besökaren på en fantasiresa och slutligen till gruvgången på 110 meters djup som leder direkt till museet. Hissupplevelsen har skapats med hjälp av modern teknik. Inne i hisskorgen finns hundratals ledlampor som lever i takt med musiken och gör varje resa till en unik upplevelse.

Kopplingen till KONE är naturlig, eftersom KONEs testlaboratorium ligger nära Upplevelsemuseet. Djupt nere i jorden utvecklas nya, moderna hisslösningar för höga byggnader i krävande omständigheter, på 300 meters djup. I Tytyri föds nya hissinnovationer, som hjälper KONE att ta hissåkarna till en kilometers höjd i framtidens skyskrapor.

KONEs målsättning är att göra städerna bättre att bo i. KONE hör till de ledande företagen inom hiss- och rulltrappsbranschen, och erbjuder även lösningar för service och modernisering av produkterna under hela byggnadens livstid. KONE hjälper människor att röra sig i högre och intelligentare byggnader på ett säkert, bekvämt och pålitligt sätt.