Välkommen
djupt ner
i jorden

Tytyri Upplevelsegruva

Tytyri Upplevelsegruva är ett unikt och mångsidigt besöksmål på nivå 110 under jord, som kombinerar Nordkalks gruvindustri, Kones långt drivna tekniska utveckling och turistmålets upplevelser. Besökare har en unik chans att få uppleva den underjordiska världen tack vare Lojo stad. Omgiven av mörkret, fukten och de underjordiska ljuden befinner du dig ändå på säkert avstånd från den aktiva gruvdriften. Nu får Upplevelsegruvan även tillgång till Finlands snabbaste hiss. Välkommen djupt ner i jorden.

10 meter i sekunden
till 100 meters djup

Facebook #tytyrielamyskaivos

Instagram @tytyrielamyskaivos